Aj keď vás nik neosloví a svet vás už nemá rád môžeš veriť svojmu psovi, že je verný kamarát.

Výchova a výcvik

Štekanie na povel

10. května 2009 v 9:31 | PsiaDuša
Cieľ cviku:
Pes na vyslovený povel a signál ruky najmenej trikrát za sebou zašteká. Tento cvik je možné nacvičovať už so šteňaťom vo veku 3-4 mesiacov. Pretože pes sám šteká iba na nejaký vzrušivý podnet, je spočiatku nácviku nutné ho nejakým spôsobom vzrušiť. Tento cvik prevádzajte so psom pred kŕmením, keď je hladný. Priviažte psa na vodítko vonku a ukážte mu maškrtu alebo misku s kŕmením a snažte sa ho vyprovokovať, aby zaštekal. Použite pritom povel "Štekaj!". Spočiatku šteňa len zakňučí, ale v prvej fáze výcviku ho odmeňte i za toto. Tento cvik opakujte 3 - 5x, podľa toho, či má pes záujem o maškrtu. Opakujte to do doby, než pes prestane len kňučať a začne štekať. akonáhle pes na povel začne štekať, odmeňte ho i v prípade, že zašteká len raz, neskôr však s odmenou počkajte, až pes zašteká viackrát. Keď pes ovláda štekanie na povel (pes je stále uviazaný na vodítku), pokiaľ stojí psovod pred ním, začnite ho učiť, aby zaštekal takisto v prípade, že stojíte vedľa neho. Nechajte psa uviazaného na voľnom vodítku pri kolíku a postavte sa vedľa neho. Vyslovte povel "Štekaj!" a čakajte s odmenou, dokiaľ pes nezašteká viackrát. V ďalšej fáze už učte psa zaštekať na povel, keď sedí vedľa vašej ľavej nohy a vodítko máte v ruke vy, pes už nie je uviazaný. Pokiaľ pes prestane neskôr na tento povel reagovať, vráťte sa k uviazaniu ku kolíku a vydráždeniu psa maškrtou. Pri tomto cvičení nikdy nepoužívajte žiadne donucovacie prostriedky, pokiaľ pes mimoriadne nechce reagovať na váš povel.
Signál ruky:
Pravú ruku ohnite v lakti smerom hore, zdvihnite ukazovák a smerom dopredu trikrát kmitnite pred očami psa.

K nohe! alebo chôdza pri nohe

9. května 2009 v 22:17 | PsiaDuša
Cieľ: Cieľom cviku je dosiahnuť, aby sa pes pohyboval "na voľno" vedľa ľavej nohy a ihneď reagoval na povel alebo na posunok pri každej zmene rýchlosti pohybu alebo zmene smeru.
Povel a posunok: Základom je povel "K nohe!" a posunok - ľahký úder ľavej ruky do stehna.
Podnet: Trhnutie vodítkom.
Postup: Psa máme pri ľavej nohe. Vodítko držíme v pravej ruke tak, aby sme mohli trhnutím reagovať na zrýchlenie alebo spomalenie pohybu psa. Zároveň s vykročením vydáme povel "K nohe!" a ľavou rukou ľahko udrieme dlaňou na stehno. Pravou rukou trhneme vodítkom smerom dopredu, aby pes vykročil súčasne. Len čo pes predbieha alebo zaostáva, dáme povel, posunok a trhneme vodítkom k sebe. Ak ide pes správne vedľa nohy, pochválime ho. Vodítko musí byť stále voľné - nesmie byť napnuté, neskôr sa nacvičuje cvik bez vodítka.
Cvik považujeme za zvládnutý, keď pes poslušne a presne chodí vedľa ľavej nohy bez vodítka a a reaguje na každý náš povel alebo posunok, pri rôznom tempe pohybu, pri obratoch a zastaveniach.
Základné chyby: Príliš silné trhanie vodítkom, výhražná intonácia povelu, vodenie psa na napnutom vodítku, trhanie vodítka pred povelom.

Lahni !

9. května 2009 v 22:16 | PsiaDuša
Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa na povel alebo na posunok ľahnúť si.
Povel a posunok: Základom je povel "Ľahni!" a posunok - vystretá dlaň, otočená smerom nadol a ohnutá v zápästí smerujúca (pohybujúca) nadol.
Podnet: Trhnutie vodítka smerom dolu a tlak ruky na kohútik psa.
Postup: Tento povel sa má začať až po zvládnutí povelu "Sadni". Psa držíme pri ľavej nohe v sede. Vydáme povel "Ľahni!" a súčasne sa prikrčíme v kolenách, pravou rukou trhneme vodítkom smerom kolmo dolu a ľavou rukou pritlačíme psa v kohútiku k zemi. Za zvládnutý cvik psa pochválime!
Základné chyby: Psovod necháva psa nesprávne líhať, používa veľmi silné podnety a pes sa bojí, pri nácviku ľahnutia ťahá vodítkom psa dopredu (pes si vypracováva nežiaducu spojitosť).

Sadni !

9. května 2009 v 22:14 | PsiaDuša
Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa na povel alebo na posunok sadnúť na mieste.
Povel a posunok: Základom je povel "Sadni!" a posunok - prsty na pravej ruke sú ohnuté do oblúka a zápästím pohybujeme smerom dopredu.
Podnet: Trhnutie vodítkom nahor a dozadu asi v uhle 45 stupňov a zatlačenie rukou na zadok psa.
Postup: Psa majte na vodítku. Chyťte ho za obojok, prípadne trhnite vodítkom nahor a dozadu v 46 stupňovom uhle a vydajte povel "Sadni!". Zároveň mu pevne, no nežne zatlačte zadok k zemi, až kým si nesadne. Pridržte ho v tejto polohe a povel opakujte. Vzápätí psa odmeňte pochvalou alebo pochúťkou.
Keď sa pes naučí sadnúť na povel, môžete k nemu pridať aj posunok. Pri vydaní povelu zároveň naznačte posunok. Nezabudnite psa chváliť!
Základné chyby: Silné trhanie vodítkom smerom dopredu, tlačenie rukou na chrbát psa namiesto na zadok, pomalé a nepresné sadanie psa.

Povel "fuj!", "dosť!" alebo "pusti!"

9. května 2009 v 22:14 | PsiaDuša
Tento povel je vlastne napomenutím psa, keď robí niečo, čo vy nechcete. V tom vám nepomôže pomalé, nerozhodné jednanie a dlhé reči, ale krátke, výstižné a energicky vyslovené slovo. Ak pes napomenutie nepočúvne, nekričte na neho, ani ho nebite, ale usmernite psa tak, že ho chytíte za zátylok a jemne s ním zatrasiete alebo pritiahnete obojok. Toto napomenutie aj trest musí prísť vždy v okamihu, kedy pes vami nedovolený úkon prevádza, inak stráca zmysel. Neskôr už bude pes reagovať len na slovné napomenutie.

Cieľ: Cieľom cviku je naučiť psa okamžitému prerušeniu akejkoľvek činnosti na daný povel.
Povel a posunok: Základom je povel "Fuj!"
Podnet: Trhnutie vodítkom.
Postup: Keď sa pes pokúša o nežiaducu činnosť, dáme mu povel "Fuj!" a prudkým trhnutím vodítka mu v činnosti zabránime. Všimnite si, že zatiaľ čo pri iných cvikoch sa doporučuje mierne trhnutie vodítkom, tu naopak ide o prudké trhnutie. Použitie tohto silného podnetu musí byť vzápätí nahradené pochvalou. Tak dochádza ku správnej diferenciácii - k vytváraniu kontrastu medzi požadovaným a nežiaducim počínaním psa.
Základné chyby: Sila trhnutiu neodpovedá sile podnetu vyvolávajúceho nežiaducu činnosť. Zbytočné používanie povelu tam, kde stačila zvýšená intonácia pôvodného povelu. Trhnutie nenadviazalo na počínanie psa, ale na vašu činnosť, a tým došlo k narušeniu ich vzájomného kontaktu.

Zásady majiteľa psa

26. dubna 2009 v 10:44 | PsiaDuša
1. Vždy vyhraď svojmu psovi určité miesto. Nedovoľ mu spať v tvojej posteli.
2. Vždy mu daj potravu v rovnakom čase a neprikrmuj ho sladkosťami.
3. Vždy ho kŕm z jeho misky, ktorú potom umyješ a položíš oddelene od vášho riadu.
4. Vždy ho udržuj v čistote.
5. Skontroluj, či má tvoj pes pevný obojok a známky s menom a adresou majiteľa.
6. Nikdy nedovoľ psovi, aby nahlas brechal alebo zavýjal a vyrušoval susedov.
7. Vždy zariaď, aby bolo o psa postarané v tvojej neprítomnosti cez prázdniny.
8. Nikdy nedovoľ svojmu psovi vykláňať sa von z okna auta.
9. Vždy cvič psa na mieste, kde je pohyb psov dovolený.
10. Vždy maj psa na vodidle, keď je vo vašej blízkosti cesta alebo domáce zvieratá.
obrazok18
11. Nikdy neber so sebou psa do potravinárskeho obchodu.
12. Nikdy nenechaj svojho psa potulovať sa.
13. Nikdy nedovoľ psovi, aby obťažoval okoloidúcich. Niektorí ľudia nemajú radi psov a niektoré deti sa ich boja.
14. Vždy si daj záležať na výcviku poslušnosti.
15. Vždy sa presvedč, či je tvoj pes v evidencii zverolekára a s návštevou ordinácie nečakaj, kým bude neskoro.
16. Vždy navštív zverolekára, ak si nepraješ, aby mala tvoja sučka šteniatka.

Psie desatoro 2.časť

26. dubna 2009 v 10:36 | PsiaDuša
1. Môj život trvá desať až pätnásť rokov. Každé odlúčenie od teba znamená pre mňa utrpenie. Pomysli na to, než si ma zaobstaráš.

2. Daj mi čas porozumieť, čo odo mňa vyžaduješ.

3. Pestuj si dôveru vo mňa - tvojou dôverou ja žijem.

4. Nikdy sa na mňa dlho nehnevaj a nezatváraj ma za trest. Ty máš svoju prácu, svoju zábavu a svojich priateľov, ja mám len teba.

5. Často sa so mnou rozprávaj. Tvojim slovám ja nerozumiem, zato však hlasu, ktorým sa na mňa obraciaš áno.

6. Vedz, že nezabudnem nikdy, ako so mnou jednáš.

7. Pomysli, skôr ako ma udrieš, že moje čeľuste môžu poľahky rozdrviť kosti tvojej ruky, ale ja ich nikdy nepoužijem.

8. Než mi pri práci mrzuto vytkneš neochotu, tvrdohlavosť a lenivosť, skús si uvedomiť, že ma možno trápi nevhodná potrava, možno som bol dlho vystavený na slnku alebo mám už opotrebované srdce.

9. Postaraj sa o mňa keď zostarnem - aj ty budeš raz starý.

10. Buď so mnou v každej ťažkej chvíli. Nepovedz nikdy: "Nech sa to stane v mojej neprítomnosti" - s tebou bude pre mňa všetko ľahšie...

Psie desatoro

26. dubna 2009 v 10:19 | PsiaDuša
Psie desatoroObrázok

Staňme sa pre nášho psa zaujímavým


1,Pravidelne ho vychovávajme a trénujme.
2,V tréningu postupujme dôsledne,trpezlivo,vytrvalo a múdro.
3,Používajme len jeden povel s následnym usmernením.
4,Vymýšľajme rôzne hry(na schovávačky,hladanie hračiek,prekonávanie prekážok....).
5,Nosme pri sebe čokoľvek, čo psa zaujíma .Zahrajme sa ,poznajme ho ho,odmeňme za dobre vykonanú činnosť hračkou či dobrôtko.
6,Hrajme sa z intonáciou hlasu.Naučme ho vyjadriť radost,váhavosť,smútok i zlosť...Pozorujme jeho prejavy.
7,Dozičme mu dostatok pohybu,prácu,kvalitné krmivo i možnosť hry s inými psami
8,Nepovoľujme mu niečo čo mu neskôr zakážeme.
9,Komunikujme s ním keď si k nám prisadne
10,Dovolme mu ľahnúť si k našim nohám.

 
 

Reklama